Sede electrónica Concello de Malpica de Bergantiños

08:32:40 Mércores 29 de maio 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición en actividades deportivas

É obxecto deste procedemento administrativo facilitar a xestión de solicitudes (individuais ou de equipos) de inscrición nas diferentes actividades deportivas xestionadas por cada corporación municipal.

Actividades dispoñibles para a solicitude:

 • E.M.E.F. (Escola Municipal de Educación Física).
 • Ximnasio.

O uso das instalacións (gimnasio) farase conforme ao regulamento correspondente (ver Normas de Funcionamiento do Ximnasio).

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Debe indicar na solicitude a actividade á que desexa inscribirse.
 • Ademais, é necesario que en Observacións indique as enfermidades/alerxias que padeza o interesado e o seu tratamento  O concello recomendo a realización de unha visita médica, incluso un recoñecemento, para que un profesionalmente valida a aptitude do estado de saúde para a realización desta actividade. O concello resérvase o dereito de solicitar un recoñecemento médico cando o estime oportuno.
 • Solicitude de inscrición en actividades deportivas.
 • Acreditación da identidade e parentesco. Copia dos seguintes documentos: DNI dos suxeitos que se van inscribir; libro de familia; DNI dos representantes.
 • Tarxeta da Seguridade Social. Copia da tarxeta da Seguridade Social dos suxeitos que se van inscribir na actividade.
 • Fotografías. Fotografías recentes dos suxeitos a inscribir na actividade.
 • Acreditación da residencia/Certificado de empadroamento. Copia dos documentos acreditativos da residencia/empadroamento no municipio no cal se realiza a actividade deportiva.
 • Declaración da renda. Copia do xustificante da última declaración da renda ou documento acreditativo de non ter obrigación de presentala.
 • Recoñecemento médico. Certificado acreditativo de pasar recoñecemento médico recentemente, con indicación do estado físico óptimo para desempeñar as actividades deportivas nas que se solicita inscrición.
 • Seguro. Documento acreditativo de dispor dun seguro que cubra os riscos derivados da actividade física na que se solicita a inscrición.
 • Xustificante de pago de taxas/prezo público segundo a/as ordenanza/s vixente/s. (ver)

Nome: Solicitude de inscrición en actividades deportivas.

Unidade tramitadora: Deportes.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución:
3 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar ordenanzas fiscales do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.