Sede electrónica Concello de Malpica de Bergantiños

11:21:48 Mércores 17 de xullo 2024
Estás en:

Axuda

Que é a sede electrónica?

A sede electrónica do Concello é o enderezo na internet que ofrece a posibilidade de solicitar e obter, de xeito sinxelo e áxil, servizos telemáticos dende calquera ordenador con acceso á Internet.

Dende  a sede realizaranse as xestións e trámites municipais que requiran identificación por parte da cidadanía ou por parte da Administración. Tamén se inclúen na sede outros contidos e servizos, por razóns de eficacia e calidade na prestación de servizos aos cidadáns e cidadás.

Máis información:Video sobre Administración Electrónica

[ subir ]

Quen son os destinatarios da sede electrónica?

Calquera cidadán ou cidadá que necesite informarse ou realizar calquera xestión ou trámite municipal a través da Internet.

[ subir ]

Que servizos ofrece a sede electrónica?

Pódese consultar o catálogo das xestións e trámites municipais, presentar unha solicitude a través do rexistro electrónico, revisar os expedientes en curso, etc.

[ subir ]

A sede electrónica está dispoñible os 365 días do ano?

A sede electrónica é unha prolongación da oficina administrativa tradicional, dispoñible para que a cidadanía poida realizar os seus trámites as 24 horas dos 365 días do ano, sen prexuízo das interrupcións que se poidan producir cando concorran razóns xustificadas.

[ subir ]

Como me podo indentificar para acceder á sede electrónica?

Para poder realizar a presentación telemática de escritos, solicitudes ou comunicacións, é necesario identificarse a través do sistema Cl@ve.

Máis información: http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html

 

[ subir ]

Que información contén un certificado?

Un certificado de persoa física contén principalmente información relativa ao individuo que identifica: DNI, nome, apelidos e enderezo. Tamén incorpora información propia do certificado: número de serie único, clave pública, período de validez e emisor do certificado.

Máis información: http://firmaelectronica.gob.es

[ subir ]

Para que serve un certificado?

Un certificado contén un par de claves: unha pública que se comparte pola rede e que se utiliza para identificarnos de forma fidedigna e unha clave privada que non se comparte e que permite realizar operacións de sinatura electrónica de forma segura.

Máis información: http://firmaelectronica.gob.es

[ subir ]

Que período de validez ten un certificado dixital?

Os certificados dixitais teñen un período de validez determinado, que no caso dos certificados de FNMT é de tres anos e no caso do DNI electrónico é de 30 meses. Unha vez transcorrido este período, o certificado deixará de ser válido.

Máis información: http://firmaelectronica.gob.es

[ subir ]

Podo solicitar servizos da oficina virtual representando outra persoa?

Pódense presentar solicitudes telemáticas en representación de terceiras persoas, físicas ou xurídicas. O Concello comprobará posteriormente se a representación está debidamente acreditada.

[ subir ]

Ten que cumprir algún requisito o meu ordenador?

Simplemente que teña acceso á Internet.

[ subir ]

Como podo presentar unha instancia/solicitude no Concello?

Pode facelo utilizando calquera trámite dispoñible na sede electrónica do Concello. Permite a presentación de escritos, solicitudes e comunicacións relativas aos trámites municipais. O seu uso é alternativo á presentación nas Oficinas Municipais de Rexistro. Este servizo está operativo as 24 horas do día, durante todos os días do ano, exceptuando as interrupcións que sexan necesarias por razóns técnicas.

Si o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargarse o impreso desde a sede electrónica do Concello ou acudir ás Oficinas Municipais de Rexistro, onde lle facilitarán os modelos e onde poderá entregalos de forma presencial.

[ subir ]

Como me pode enviar o Concello as notificacións das resolucións e actos administrativos?

O Concello pode enviar as notificacións a través de dúas canles: o tradicional e o telemático. No segundo dos casos, o cidadán debe comunicar ao concello o seu desexo expreso de ser notificado por esta vía.

Calquera outra vía de comunicación: teléfono, fax, videoconferencia, correo ordinario, email, etc. é válida, pero non surte efecto legal para aqueles casos en que sexa obrigatoria a notificación irrefutable.

[ subir ]

Requirimentos para o anexado de Documentos

Tanto no anexado en Documentación adicional como noutra Documentación os requirimentos son:

  • Tamaños máximos permitidos: 15MB/arquivo, 25MB en total.
  • Tipos de arquivo permitidos: csig, docx, jpeg, jpg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, pptx, rtf, svg, tiff, txt, xlsx, xml, xsig, csv e dwg.
  • Non se permiten nomes con máis de 75 caracteres nin espacios diante da extensión.

[ subir ]