Sede electrónica Concello de Malpica de Bergantiños

10:43:14 Luns 3 de agosto 2020
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición en actividades deportivas

É obxecto deste procedemento administrativo facilitar a xestión de solicitudes (individuais ou de equipos) de inscrición nas diferentes actividades deportivas xestionadas por cada corporación municipal.

Actividades dispoñibles para a solicitude:

 • E.M.E.F. (Escola Municipal de Educación Física).
 • Ximnasio.

O uso das instalacións (gimnasio) farase conforme ao regulamento correspondente (ver Normas de Funcionamiento do Ximnasio).

Calquera persoa física ou xurídica que desexe inscribirse nunha actividade deportiva xestionada pola corporación municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Debe indicar na solicitude a actividade á que desexa inscribirse.
 • Ademais, é necesario que en Observacións indique as enfermidades/alerxias que padeza o interesado e o seu tratamento  O concello recomendo a realización de unha visita médica, incluso un recoñecemento, para que un profesionalmente valida a aptitude do estado de saúde para a realización desta actividade. O concello resérvase o dereito de solicitar un recoñecemento médico cando o estime oportuno.
 • Solicitude de inscrición en actividades deportivas. Indicar no mesmo actividade que se solicita:
  • E.M.E.F. (Escola Municipal de Educación Física). 
  • Ximnasio
 • Acreditación da identidade e parentesco. Copia dos seguintes documentos: DNI dos suxeitos que se van inscribir; libro de familia; DNI dos representantes.
 • Tarxeta da Seguridade Social. Copia da tarxeta da Seguridade Social dos suxeitos que se van inscribir na actividade.
 • Fotografías. Fotografías recentes dos suxeitos a inscribir na actividade.
 • Acreditación da residencia/Certificado de empadroamento. Copia dos documentos acreditativos da residencia/empadroamento no municipio no cal se realiza a actividade deportiva.
 • Declaración da renda. Copia do xustificante da última declaración da renda ou documento acreditativo de non ter obrigación de presentala.
 • Recoñecemento médico. Certificado acreditativo de pasar recoñecemento médico recentemente, con indicación do estado físico óptimo para desempeñar as actividades deportivas nas que se solicita inscrición.
 • Seguro. Documento acreditativo de dispor dun seguro que cubra os riscos derivados da actividade física na que se solicita a inscrición.
 • Xustificante de pago da taxa segundo as ordenanzas vixente.

Nome: Solicitude de inscrición en actividades deportivas.

Unidade tramitadora: Deportes.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución:
3 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar as ordenanzas fiscais nº 13 e nº 18.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                     Presencial.