Sede electrónica Concello de Malpica de Bergantiños

00:45:46 Mércores 12 de agosto 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

10/08/20

VALORACIÓN DAS PROBAS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO PARA A SELECCIÓN E CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE TÉCNICO DE TURISMO


Recadación

7/08/20

Aprobación do padrón das taxas polos servicios de recollida de lixo, sumidoiros, depuración de augas residuais, abastecemento de auga e do canon da auga, correspondente ao 1º trimestre de 2020.


Persoal

5/08/20

CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A DE TURISMO BAIXO A MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL E POSTERIOR FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO. LISTAXE DEFINITIVA DE ADMISIÓN E EXCLUSIÓN E DATA DAS PROBAS.


Persoal

31/07/20

CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DE TURISMO BAIXO A MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL E POSTERIOR FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO. LISTAXE PROVISIONAL DE ADMISIÓN E EXCLUSIÓN.


Secretaría

30/07/20

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA O XOVES DÍA 30 DE XULLO DE 2020 ÁS 20:00 NO SALÓN DE ACTOS DO CENTRO CÍVICO DE MALPICA


Persoal

24/07/20

PROPOSTA DE APROBADOS E SUPLENTES PARA O PROCEDEMENTO SELECTIVO RELATIVO A CONTRATACIÓN DE NOVE PEÓNS DE LIMPEZA DE PARIAS 2020


Urbanismo

17/07/20

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DA UNIDADE DE ACTUACIÓN NÚMERO 8, QUE SE DESENVOLVE EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO DO POLÍGONO 47632, PARCELAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DO CATASTRO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS, NA CAMUZA.


Persoal

10/07/20

ACTA DO TRIBUNAL COA VALORACIÓN FINAL DOS ASPIRANTES E PROPOSTA DE NOMEAMENTO PARA A CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS NA TEMPADA ESTIVAL DE 2020


Persoal

9/07/20

VALORACIÓN DAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS E CADRO DE PUNTUACIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL E FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO


Persoal

6/07/20

APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS DA TEMPADA DE VERÁN 2020, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E DATA DAS PROBAS